Framställningar

En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter som företrädare för fondbransch och fondsparare är dess funktion som remissinstans för fondfrågor. Föreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och myndigheter.