Framställningar

En av Fondbolagens förenings viktigaste uppgifter som företrädare för fondbransch och fondsparare är dess funktion som remissinstans för fondfrågor. Föreningen framför också sina synpunkter aktivt genom framställningar till riksdag, regering och myndigheter. Dessa hittar du här.

Genom en ändring av lagen (2004:46) om värdepappersfonder, LVF, som trädde i kraft den 1 januari 2018 infördes krav på att fondbolag ska lämna information om en fonds förvaltning med avseende på hållbarhet.