Föreningens riktlinjer & kod

”Svensk kod för fondbolag” innebär en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet är att främja en sund fondverksamhet och värna förtroendet för fondbranschen.

Fondbolagens förenings ”Svensk kod för fondbolag” innehåller bestämmelser som går utöver vad som anges i lag och andra författningar. Den innebär således en ambitionshöjning jämfört med lagens krav. Syftet är att främja en sund fondverksamhet och värna förtroendet för fondbranschen.

Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Föreningens medlemmar ska på ett tydligt sätt ange att de följer koden och förklara avvikelser.

En av de viktigaste principerna i koden är att minst hälften av ledamöterna i fondbolagens styrelser bör vara oberoende. Det är en viktig utgångspunkt för att säkerställa att fondandelsägarnas gemensamma intresse tillvaratas.

Skillnaden mellan riktlinjer och vägledningar är att riktlinjerna ibland uttrycker krav som går utöver lag och föreskrifter, medan vägledningar snarare innebär tolkningsstöd och hjälp till medlemmarna i frågor som i vissa fall reglerats i lag och föreskrifter och i vissa fall är helt oreglerade.

 Föreningens vägledningar