Föreningen lämnar förslag om swing pricing

Svenska fondbolag bör ha möjlighet att tillämpa s.k. swing pricing som prissättningsmetod när detta är i fondandelsägarnas bästa intresse. Det skriver Fondbolagens förening i en hemställan till Finansinspektionen.

Framställning om tillämpning av swing pricing (99kB)