Skatter som rör fonder

Fondbolagens förening arbetar för konkurrenskraftiga skatter för fondsparare och för fondsparande. Frågor som föreningen har drivit är exempelvis skatt på Sverigeregistrerade fonder, skatt på fondsparande och investeringssparkonto.

Tidigare skatt på fonder registrerade i Sverige

Det faktum att svenska fonder länge betalade skatt en av anledningarna till att det i dag finns fler utländska än svenska fonder i Sverige och att få svenska fonder säljs utomlands. Från och med den 1 januari 2012 ändrades lagstiftningen och skatten på fonden slopades.

Skatt på fondsparande

För att göra förändringen statsfinansiellt neutral infördes i stället en skatt på själva fondsparandet för svenska fondspararare vid direktsparande i fonder (gäller alltså inte vid sparande inom investeringssparkonto eller kapitalförsäkring) med både svenska och utländska fonder. Fondsparare betalar 0,12 procent i schablonskatt på hela sitt innehav plus 30 procent i reavinstskatt vid försäljning av fondandelarna.

För att inte göra alla barn som sparar i fonder deklarationsskyldiga finns ett undantag upp till motsvarande 50 000 kronor i fondinnehav. 

Föreningen avstyrkte förslaget om den nya skatten som drabbar alla svenska andelsägare av såväl sverigeregistrerade som utlandsregistrerade fonder.

Länkar: 

Finansutskottets betänkande som riksdagen röstade ja till (23 november 2011)
Mer om regeringens förslag, se budgetpropositionen från september 2011, avsnitt 6.14.

Ett investeringssparkonto

Från och med den 1 januari 2012 infördes också ett nytt investeringssparkonto.

Fakta om investeringssparkontot och skatteregler vid sparande i fonder.

Länkar:

Finansutskottets betänkande som riksdagen röstade ja till (23 november 2011)
Om Investeringssparkontot i regeringens budgetproposition (avsnitt 6.13) (september 2011).
Lagrådsremissen (16 maj 2011)
Fondbolagens förenings remissvar (pdf) (7 mars 2011)