Nyhet Publicerad

PPM-utredningen: här är alla remissvar

Det har varit ett stort intresse för utredningen "Ett bättre premiepensionssystem" (SOU 2019:44), något som syns i antalet inlämnade remissvar. Här kan du ta del av samtliga svar, inklusive de spontant inskickade.

Remissyttranden

Aktiespararna

AMF Fonder

Andra AP-fonden

Arbetsgivarverket

Beiier Research

Carneo Asset Managers, Carnegie Fonder, C WorldWide, East Capital och Öhman Fonder

Collectum*

Didner & Gerge Fonder

Domstolsverket*

Ekobrottsmyndigheten

Ekonomistyrningsverket

ErfConsulting

FAR

Finansförbundet

Finansinspektionen

Fjärde AP-fonden

Fondbolagens förening

Fora*

Forena

Föreningen God sed på värdepappersmarknaden

Företagarna

Första AP-fonden

Försäkringskassan

Förvaltningsrätten i Göteborg

Förvaltningsrätten i Linköping

Förvaltningsrätten i Stockholm

Förvaltningsrätten i Umeå

Förvaltningsrätten i Uppsala

Göteborgs universitet, Handelshögskolan: Institutionen för nationalekonomi med statistik

Handelshögskolan i Stockholm, Swedish House of Finance

Inspektionen för socialförsäkringen

Institutet för språk och folkminnen, Namnarkivet Uppsala

Investment Spiltan AB

Justitiekanslern

Jämlikhetskommissionen

Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten i Stockholm

Kollegiet för svensk bolagsstyrning

Konjunkturinstitutet

Konkurrensverket

Konsumenternas Bank- och Finansbyrå*

Konsumenternas Försäkringsbyrå*

Konsumentverket

Langemar, Ingemar

Lannebo Fonder

LO

London School of Economics and Massachusetts Institute of Technology

Lunds universitet, Nationalekonomiska institutionen och Knut Wicksells centrum för finansvetenskap

Malmö tingsrätt

Max Matthiessen

MFEX Mutual Funds Exchange

Min Pension*

Morningstar*

Nasdaq

Naturvårdsverket

Nordea Funds

Näringslivets regelnämnd

Offentliganställdas Förhandlingsråd

Pensionsmyndigheten

Pensionsvalet*

Pensionärernas Riksorganisation m.fl. 

PTK

Revisorsinspektionen

Riksdagens ombudsmän (JO)

Riksgäldskontoret

Riksrevisionen

Saco

Sacos studentråd*

Sjunde AP-fonden

Sjätte AP-fonden 

Skagen Fonder

Skatteverket 

SMEsweden

Småspararguiden

Sparbankernas riksförbund

SPF Seniorerna 

Spiltan fonder

Spotlight Stock Market

SPP Fonder

Statens servicecenter

Statens tjänstepensionsverk

Statskontoret

Stockholms tingsrätt

Stockholms universitet, Institutet för social forskning (SOFI)*

SVCA

Sundsvalls tingsrätt

Svea hovrätt

Swedbank

Svensk Försäkring

Svenska Aktuarieföreningen*

Svenska Bankföreningen

Svenska Fondhandlareföreningen 

Svenska försäkringsförmedlares förening

Svenskt Näringsliv

Sveriges Advokatsamfund

Sveriges Forum för hållbara investeringar (SWESIF)*

Sveriges Kommuner och Regioner

Sveriges Konsumenter

Sveriges Pensionärers Riksförbund*

Sveriges riksbank

Tillväxtverket/Regelrådet

Tjänstemännens Centralorganisation

Tredje AP-fonden

Umeå Universitet

Upphandlingsmyndigheten

Uppsala universitet, Juridiska fakulteten

Valcentralen*

Världsnaturfonden (WWF)*

 

*Har fått utredningen på remiss men avstått från att skicka in ett svar.