Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning (Ds 2017:13)

Fondbolagens förening har givits möjlighet att lämna synpunkter på departementsskriften Skadeståndets bestämmande vid finansiell rådgivning. Föreningen har tagit del av det svar som Svenska Fondhandlareföreningen och Bankföreningen har lämnat. Fondbolagens förening ansluter sig till detta svar.

Fondbolagens förening

Sigrid Hultman, jurist