Remissyttranden 2016

Fondbolagens förenings yttranden. För tidigare år, se årsarkiv.