Förslag till nya föreskrifter om redovisningstillsyn, FI Dnr 18 3578

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna information. Föreningen tillstyrker förslaget.

 
Fondbolagens förening

 
Helene Wall, chefsjurist