Remissvar avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument, FI Dnr 18-9128

Fondbolagens förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på förslag till föreskrifter och allmänna råd om börsers förteckningar över vissa innehav av finansiella instrument. Föreningen har inga synpunkter på förslagen.

 

Fondbolagens förening

Anna Larris, jurist