Remissvar avseende Riksbankens roll i att tillhandahålla en referensränta, dnr 2019-00912

Fondbolagens förening har tagit del av rubricerad promemoria.

Föreningen är positiv till förslaget att Riksbanken ska beräkna och publicera en dagslåneränta som kan användas som alternativ referensränta i svenska kronor och tillstyrker därmed förslaget.

FONDBOLAGENS FÖRENING

Helene Wall

chefsjurist