Internationella studier och rapporter

Lägst fondavgifter i Sverige och Nederländerna
Cost and Performance of EU Retail Investment Products 2023 (ESMA Market Report)

Household Participation in Capital Markets - assessing the current state and measuring future progress (Efama 2020)

”European Fund Expenses Are Decreasing in Percentage” - analysföretaget Morningstars rapport om fondavgifterna i Europa (2016).

Fund Fees in Europe - kartläggning av hur en fonds avgift, TER, fördelas avseende distributörer, administratörer, förvaringsinstitut och det förvaltande fondbolaget (Efama 2011).