Premiepensionen: Statistik och rapporter

Här har vi samlat statistik, rapporter och annat som handlar om premiepensionen.

Remissvar

Fondbolagens förening har utrett förslagen i utredningen "Ett bättre premiepensionssystem". Synpunkterna går att läsa i föreningens remissvar och under rubriken #ännubättreppm

Remissvar avseende Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44 (S2019/04594/SF)
Ännu bättre PPM 

Rättsutlåtande

Yttrande om det föreslagna PPM-systemet

Docent Andrea Sundstrand har skrivit ett utlåtande där hon kommer fram till att det system som utredningen Ett bättre premiepensionssystem, SOU 2019:44, föreslår är olagligt. 

Yttrande PPM-utredning Andrea Sundstrand

Presentation

Premiepensionen - statistik och fakta

Ett starkt konsumentskydd och kvalitativt fondutbud är ett absolut krav på premiepensionens fondtorg. Efter en rad reformer finns det idag goda förutsättningar för ett välfungerande fondtorg. Vi har samlat statistik och fakta för premiepensionen (ppm) i en lättillgänglig presentation.
Premiepensionen - statistik och fakta

Rapporter

Anslutning eller upphandling av fonder?

Denna rapport undersöker om de fonder som försäkringbolagen har valt ut inom ramen för ITP 2013 genomsnittligen presterat bättre än de fonder som erbjudits på Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepensionen. Avsikten är att belysa om ett upphandlingsförfarande är att föredra framför ett anslutningsförfarande.
Anslutning eller upphandling av fonder?

  

Ska indexfonder ges en särställning i premiepensionen?

Fondbolagens förening har gjort en jämförelse av avkastningen på premiepensionstorget för indexfonder respektive aktivt förvaltade fonder i olika kategorier under olika femårsperioder för att se om det finns tydliga skäl att komplicera valsituationen genom att lyfta fram en viss typ av förvaltning. 
Ska indexfonder ges en särställning i premiepensionen? 

 

Effekter av ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionen  

Sedan 2016 har premiepensionssystemet successivt reformerats, konsumentskyddet har stärkts och ökade krav har ställts på de fonder som erbjuds inom systemet. I denna rapport beskriver vi vilka förändringar som har genomförts, och vi utvärderar effekterna så här långt.
Effekter av ett stärkt konsumentskydd inom premiepensionen 

Bilagor:
Sifo Fondbolagens marknadsföring av premiepensionsfonder
Sifo Telefonförsäljning av premiepensionsfonder

 

Så skapas ett välfungerande fondtorg - erfarenheter från tjänstepensionen

Inom tjänstepensionsområdet används två olika metoder för att välja ut de fondförsäkringsbolag som blir valbara för spararna: upphandling respektive anslutning. Det finns erfarenheter och iakttagelser från användningen av dessa två metoder som är relevanta att ta lärdom av vid utvecklingen av premiepensionssystemet. Det kan konstateras att det inte finns någon skillnad i nivån på konsumentskyddet beroende på om upphandling eller anslutning har använts som metod.
Så skapas ett välfungerande fondtorg - erfarenheter från tjänstepensionen

 

Fakta om premiepensionen 2018

Det kan konstateras att värdeutvecklingen i premiepensionssystemet har varit mycket konkurrenskraftig och att systemet är kostnadseffektivt. Dessutom framgår att svenska folket, och främst de unga, uppskattar möjligheten att göra ett eget val av fonder till premiepensionen. En möjlighet som många också utnyttjar.