ENF:s ledamöter

Ledamöterna i Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.

Ordförande:

Kenneth Nordlander, hovrättsråd i Svea hovrätt

Vice ordförande:
Torsten Brink, Brilex AB

Representanter för fondbranschen:
Pia Sodemann, Swedbank Robur
Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder
Sebastian Åberg, Lannebo Fonder
Eva Gottfridsdotter-Nilsson, Länsförsäkringar Fondförvaltning

Allmänintresset företräds av:
Arman Hovanesian, konsumentvägledare i Marks kommun
Carina Brehmer, budget- och skuldrådgivare i Linköpings kommun

Sekreterare:
Eva Broms, Fondbolagens förening