ENF:s ledamöter

Ledamöterna i Etiska nämnden för fondmarknadsföring, ENF.

Ordförande:
Kenneth Nordlander, hovrättsråd i Svea hovrätt

Vice ordförande:
Torsten Brink, jur. kand. 

Representanter för fondbranschen:
Åsa Wallenberg, Länsförsäkringar Fonder
Helena Hillström, Didner & Gerge Fonder
Sebastian Åberg, Swedbank Robur
Mohammed Farahani, Enter Fonder

Allmänintresset företräds av:
Arman Hovanesian, konsumentvägledare i Marks kommun
Carina Brehmer, budget- och skuldrådgivare i Linköpings kommun

Sekreterare:
Madeleine Dubois Orvelius, Fondbolagens förening