Riktlinjer om anställdas och uppdragstagares egna affärer med finansiella instrument

Antagna av Fondbolagens förenings styrelse den 11 februari 1998 och har reviderats vid ett flertal tillfällen senast den 4 september 2019.

Syftet med riktlinjerna

I riktlinjerna anges vilka rutiner ett fondbolag ska ha för att hantera anställdas och uppdragstagares egna affärer med finansiella instrument. Riktlinjerna bygger på och kompletterar de bestämmelser på området som finns i fondregelverket och marknadsmissbruksförordningen. En utgångspunkt är att anställda och uppdragstagare inte ska ägna sig åt egna affärer på sådant sätt att kundernas förtroende för bolaget och marknaden riskerar att rubbas.

Riktlinjer om anställdas och uppdragstagares egna affärer med finansiella instrument